#

Teatr

Polski Teatr Historii – nasza wizja i cele

Polski Teatr Historii został powołany do życia na początku 2013 roku i za sprawą nietypowego charakteru różni się znacznie od innych teatrów. Wracając do tradycji i do początków istnienia tego typu organizacji, postanowiliśmy sięgnąć do źródła i stworzyć teatr na wzór teatru nomadycznego, otwartego na kontakt z widzem. Wyrwaliśmy teatr z oków scen dekoracji, eleganckich strojów, konwencji i wyszliśmy z ofertą do odbiorcy. W zamyśle naszych poczynań tkwi docieranie tam, gdzie teatr dociera rzadko lub wcale. W czasach wszechobecnych multimediów i rzeczywistości cyfrowej zachęcamy do refleksji, próbujemy powstrzymać pęd życia codziennego i poprzez nasze spektakle – przybliżyć świat wartości uniwersalnych. W ramy naszej działalności wpisuje się dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz wizja propagowania poprzez sztukę wartości patriotycznych i wiedzy na temat historii Polski wśród społeczeństwa. Podstawowym celem funkcjonowania Polskiego Teatru Historii jest pełnienie misji katolicko-patriotycznej.

Powstanie Polskiego Teatru Historii wiąże się z chęcią niesienia dobra i edukacji społeczeństwa. Za sprawą twórczości chcielibyśmy przybliżyć Państwu to, co jest kluczowe w życiu każdego człowieka i pomóc w zrozumieniu problemów, z którymi boryka się dzisiejsza młodzież. W związku z tym, że teatr przejawia w swoich występach treści chrześcijańskie, odbiorców i widzów odnaleźliśmy także wśród wiernych. Starając się o rekomendację i poparcie oraz Błogosławieństwo dla naszej misji zawiązaliśmy współpracę z innymi ośrodkami chrześcijańskimi i portalami ewangelizacyjnymi. Chcemy wspólnie dążyć do wyznaczonych celów upowszechniania Dobra i wskazywać tą właściwą drogę w życiu. Wierzymy, że dzięki wspólnej determinacji uda nam się poprawić sytuację w społeczeństwie i zmienić sposób postępowania, nie tylko zagubionej młodzieży, ale i dorosłych, których przygniótł ciężar codziennego życia.

Naszym celem i marzeniem jest nie tylko możliwość występowania dla szerokiego grona odbiorców, ale chęć trafiania do serc zarówno ludzi dojrzałych, świadomych wartości sztuki i kultury, jak i do serc tych najmłodszych widzów, których przygoda ze sztuką dopiero się zaczyna. Mając na względzie dobro i chęć niesienia pomocy oraz zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa współczesnego świata – wychodzimy z propozycją wspólnego propagowania właściwych postaw społecznych. Poprzez edukację chcemy nieść wsparcie dla najbardziej potrzebujących i realizować obraną misję.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom widzów i wiernych i w związku z tym wciąż poszerzamy swoją ofertę repertuarową. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące zapotrzebowania ze strony szkół, ośrodków kultury lub Kościołów. Polski Teatr Historii tworzą ludzie z pasją i zaangażowaniem, a przede wszystkim profesjonalni i dyplomowani aktorzy, którzy zdobyli uznanie na wielu scenach i estradach scen Polski. W związku z naszą działalnością edukacyjną posiadamy liczne rekomendacje.

Partnerzy

Fundacja Stonoga
Opera Śląska
od A do Z
Europa Centralna
Radio Piekary
Galeria GIKiS
Biały Kruk
Wpis
IPN
Rodziny Katyńskie
Stare i Nowe restauracja
Sumanda
Huta Łabędy
ZBM
Węglokokos
Tauron
Red-Note
Clooud
Jezus Team
GCE Mennica
GIKiS
gce-szkolenia
CityFun24